VIDEO

Ontwikkeling

Onze wereldwijde ervaringen van de laatste jaren hebben er zorg voor gedragen dat wij momenteel over de mogelijkheden en kunde beschikken om top locaties aan te bieden voor wind park ontwikkeling. Dit is inclusief transformatorstations en invoerding in het energienet. 

 

Aanbieding zoeken Gebruikte windturbines

  • Vestas V25-200kW